The Academy of Fine Arts
Structure
Warsaw 
ul. Krakowskie Przedmieście 5 
00-068 Warszawa