Akademia Sztuk Pięknych
Rekrutacja
Warszawa 
ul. Krakowskie Przedmieście 5 
00-068 Warszawa