Międzyuczelniana Specjalność Multimedialna

Projektodawca:

Uniwersytet Muzyczny F. Chopina
w Warszawie

Obszar realizacji projektu:

cała Polska

Okres realizacji projektu:

1 luty 2010 r. – 30 sierpień 2013 r.

Partner:

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Cel ogólny projektu:

Dostosowanie kształcenia
do wymogów nowoczesnego rynku sztuki

Celem projektu jest wdrożenie kształcenia w zakresie multimediów poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej na studiach magisterskich UMFC i ASP, stymulowanie działań interdyscyplinarnych - plastyczno-muzycznych, aktualizację wiedzy kadry naukowej i naukowo-dydaktycznej oraz stymulowanie rozwoju młodej kadry naukowo-dydaktycznej. Projekt ma charakter dydaktyczny i kompleksowy, obejmując swym działaniem także osoby spoza społeczności akademickiej, tj. nauczycieli szkół średnich.

Link do strony projektu: www.medialarts.pl

Adres


Lider projektu


Uniwersytet Muzyczny F. Chopina
ul. Okólnik 2
00-368 Warszawa

tel./fax(0-22) 8277241 wew. 310
www.chopin.edu.pl

Kierownik Projektu:
dr Joanna Napieralska
email: napieralska@medialarts.pl

Z-ca Kierownika Projektu:
dr Barbara Okoń- Makowska
email: bomakowska@medialarts.pl


Partner projektu

Akademia Sztuk Pięknych
ul. Krakowskie Przedmieście 5
00 068 Warszawa

tel. 22 320 02 00
www.asp.waw.pl

Reprezentant ASP w projekcie
prof. Wiktor Jędrzejec
email: wiktor.jedrzejec@asp.waw.pl

Zespół Finansowy:
Krakowskie Przedmieście 5
1 piętro, pokój 106
Justyna Tyll
email: justyna.tyll@asp.waw.pl
tel. 22 3200222